Putt inn en lang URL som du gjerne vil gjøre kortere:
Laget av Leonerdo

miniURLer og sikkerhet

Ulempen med en miniURL er at du ikke kan se på den hvor den fører hen. Den kan i teorien føre til svindelforetak og sider med støtende innhold ‒ eller rett og slett bare til noe helt annet enn du tror på forhånd. Denne risikoen har ført til at flere nettsteder som lager miniURLer er blitt svartelistet av selskaper som arbeider med datasikkerhet.

Vi tror at dette problemet har oppstått fordi personvernet til den som lager miniURLen er blitt prioritert foran personvernet til den som mottar og klikker på den. miniurl.no fungerer nesten motsatt. Vi ønsker å bekjempe nettsvindel, ikke å bidra til det. Derfor går alle registreringer hos oss gjennom flere automatiske prosedyrer som skal beskytte mottakeren av miniURLen.

URL miniURL sikkerhet